5+1 důvodů pro vonný marketing

1. Vůni nelze uniknout

Vůně není vidět, přesto ji vnímá každý. Po zraku je druhým nejsilnějším smyslem, který ovládá naše rozhodovací procesy. Jinými slovy – před Vaším sdělením vyjádřeným vůní se neschová nikdo.

2. První dojem

První dojem je pouze jeden. Je prokázáno, že zážitky z prvních vteřin ovlivňují vnímání značky a aktivit zákazníka v budoucnu. První dojem vytvořený příjemnou a výstižnou vůní je sázka na jistotu.

3. Vůně nenarušuje prostorový vjem

Kritickým momentem v reklamě je sladění pečlivého designu prostoru s reklamními prostředky. Jediným řešením je ve většině případů kompromis. V případě scent marketingu není potřeba zasahovat do fyzického prostoru – nosič sdělení je neviditelný.

4. Přesné cílení

Díky mnoha laboratorním studiím a přesné statistice lze snadno přiřadit k dané cílové skupině vhodnou vůni a techniku provonění. Navíc škála dostupných vůní čítá díky moderním technologiím stovky kvalitních rozeznatelných druhů.

5. Zážitek

Každý příjemný zážitek zanechává otisk v naší paměti a prohlubuje vnímání daného místa. Nečekané setkání s vůní se stává takovým zážitkem, jakousi neviditelnou přidanou hodnotou, která Vaše aktivity posouvá kupředu.

6. Cena

Nízká pořizovací a udržovací cena překvapí v protikladu s vysokou efektivitou aplikace.